Algemene voorwaarden

Bij De Gouden Schoe bv en bijhuis Scarpetta willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in De Gouden Schoe bv stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Artikel 1 – Definities

1.0 Scarpetta d’ro Ooststraat 5 te Roeselare is een filaal van Bv De Gouden Schoe Gullegemsestraat 1 te Sint-Eloois-Winkel. Alle hienavolgende bepalingen gelden voor beide vestigingen.

1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen.

1.2. Onder De Gouden Schoe wordt verstaan: De Gouden Schoe Bv Gullegemsestraat 1 B 8880 St.Eloois-Winkel Belgie, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van De Gouden schoe, een overeenkomst met haar aan te gaan.

1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van De Gouden Schoe.

1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door De Gouden Schoe van een bestelling.

1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en De Gouden Schoe betrekking hebben.

1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens De Gouden Schoe feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij De Gouden Schoe hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van De Gouden Schoe zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

Bestellingen

3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.

3.5. De Gouden Schoe accepteert geen bestellingen:

  • van personen onder de 18 jaar;
  • indien De Gouden Schoe de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

3.6. De Gouden Schoe is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien De Gouden Schoe bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt De Gouden Schoe dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

3.8. Bij bestellingen uit andere landen dan Belgie, Nederland en Luxemburg dient contact opgenomen te worden via volgend e-mail: info@degoudenschoe.be

3.9. Overeenkomst

3.10. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door De Gouden Schoe per e-mail is bevestigd.

Artikel 4 - Prijzen en kosten

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.

4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW , tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.3. De Gouden Schoe behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

4.4. De verzending gebeurt normaliter per Bpost .Er kan in bepaalde gevallen met een courierdienst verstuurd

4.6. De verzendingskosten zijn zoals hieronder vermeld:

  • Voor België: GRATIS VANAF 60 €
  • Voor een bedrag onder de 60 € wordt een verzendkost van 6,50 € aangerekend.
  • Voor Nederland & Luxemburg: €10
  • Voor andere EU landen €20 of meer, afhankelijk van de verzendingskosten bij de gekozen courierdienst

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.

4.7. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op De Gouden Schoe.

4.8. Indien de bestelling niet kan worden afgeleverd of niet wordt opgehaald bij het afhaalpunt (postkantoor) zal een forfetaire administratieve kost van €25 van de terugstorting afgehouden worden.

Artikel 5 - Betaling

De betaling wordt op veilige wijze behandeld door de gekozen betaalprovider. U selecteerd de betaalmethode die voor u het meest geschikt is (bancontact (app), online banking (Belfius, KBC,...),...)

5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. De Gouden Schoe behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u De Gouden Schoe het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.

5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. De Gouden Schoe schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag - uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af.

Artikel 6 - Levering

6.1. De Gouden Schoe levert de gekochte producten zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal De Gouden Schoe u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. De Gouden Schoe heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Artikel 7 - Eigendom goederen

7.1. De Gouden Schoe houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan De Gouden Schoe verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 8 - Retourzending

8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.

8.2. De goederen dienen ongebruikt ,ongedragen, ongewassen en volledig te zijn alsook in de originele verpakking, teruggestuurd te worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bvb 3 werkdagen). De goederen dienen zichtbaar gelabeld(naam ,adres ,datum ontvangst enz..) te zijn. Zonder dit label kan het goed nooit geretourneerd worden. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.

8.3. Artikels die online aangekocht werden kunnen in de twee winkels worden omgeruild ofwel teruggestuurd worden naar volgend adres: De Gouden Schoe bv Gullegemsestraat 1 B8880 St.Eloois-Winkel Belgie.

Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. De Gouden Schoe kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

8.4. De kosten voor retourzendingen zijn ten laste van de koper .

Artikel 9 - Onjuiste levering

9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij De Gouden Schoe. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Artikel 10 - Diversen

10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Gouden Schoe in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Gouden Schoe vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2. De Gouden Schoe behoudt zich het recht voor om op ieder moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.

10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

Bekijk de algemene voorwaarden van onze webshop

© 2024 De Gouden Schoe BVBA - Gullegemsestraat 1, 8880 Sint-Eloois-Winkel - BTW BE 0418.097.912
Algemene voorwaarden - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap - Betalen en verzenden - Retourneren Quoted: Websites met méér
Om uw surfervaring te verbeteren maakt De Gouden Schoe gebruik van cookies. Meer informatie    OK